برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند финансовое_соглашение_2018_19.doc کلیک کنید.