برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند Реквизиты_для_оплаты_подготовительные_курсы_ВГУ.docx کلیک کنید.